Algemene Huurvoorwaarden

1. Reservering

Een reservering van de woning kunt u maken via de website www.jardinesdemontemar.nl. Binnen 48 uur wordt deze reservering per mail aan u bevestigd door middel van een huurovereenkomst met daarin o.a. opgenomen de afgesproken huurperiode alsmede het huurtarief, waarborgsom en verwijzing naar deze algemene voorwaarden.

2. Huurovereenkomst

De voor akkoord getekende huurovereenkomst dient u zo spoedig mogelijk ondertekend te retourneren. In ieder geval binnen 5 dagen na dagtekening.

3. Betaling van de huur

Het huurtarief is het totaal van de borgsom plus huurprijs plus linnen – en handdoekenservice plus eindschoonmaak kosten.25% van het huurtarief dient binnen 7 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst overgemaakt te worden, waarna de reservering definitief van kracht is en de beschikbaarheidskalender op de website wordt bijgewerkt.

Het restant van het huurtarief (75%) dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de betaling van het volledige huurtarief per direct plaats te vinden als de huurovereenkomst is ondertekend. Echter te allen tijde voor aanvang van de huurperiode.

Indien de betalingen niet binnen de afgesproken perioden zijn overgemaakt, heeft de verhuurder het recht om het appartement opnieuw voor verhuur aan te bieden. 

4. Reispapieren

Na ontvangst van het volledige huurtarief worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode de reispapieren aan de huurder toegestuurd.Onder reispapieren wordt verstaan de adresgegevens, routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de beheerder, die bij aankomst in het appartement aanwezig is om de sleutel te overhandigen.

5. Annulering

Indien u om welke reden dan ook het gehuurde niet kan, wil of zal aanvaarden, dient u de verhuurder hier onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen.
Indien de overeenkomst geannuleerd wordt, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd (de borgsom, linnen – en handdoeken pakket plus eindschoonmaakkosten wordt altijd terugbetaald):
Bij annulering tot 8 weken voor aanvang huurperiode: 25% van de huurprijs
Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang huurperiode: 100% van de huurprijs.
Het advies is om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Borgsom

De borgsom van € 250,- zal na afloop van de huurperiode én nadat de woning is geïnspecteerd binnen 14 dagen worden teruggestort.Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel gebruik van energie. Indien de borg deze kosten of aansprakelijkheid niet dekt, zal de persoon die het reserveringsformulier heeft ingevuld aansprakelijk worden gehouden.

7. Aankomst en vertrek

De huurperiode vangt aan op de eerste dag van verhuur om 15.00 uur en eindigt op de laatste dag van de verhuur om 11.00 uur. De boekingen zijn van zaterdag tot en met zaterdag. In overleg zijn andere dagen mogelijk. 

8. Minimale verhuurperiode

Het appartement dient ten minste voor 7 achtereenvolgende nachten gehuurd te worden.

9. Maximum aantal gasten

Het maximale aantal gasten is beperkt tot 4 personen.

10. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in het appartement.
Bij overtreding zal de borg niet worden terugbetaald in verband met professionele schoonmaakkosten.

11. Roken

Er mag in het appartement en op het terras niet worden gerookt.
Bij overtreding zal de borg niet worden terugbetaald in verband met professionele schoonmaakkosten.

12. Parkeren

Er wordt parkeerruimte geboden voor maximaal 1 auto. De auto dient alleen geparkeerd te worden in het daarvoor aangewezen vak.

13. Verplichtingen van de verhuurder

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum/tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking te stellen.

14. Verplichtingen van de huurder

Huurder zal het appartement met de grootst mogelijke zorg behandelen en het appartement in een schone en opgeruimde staat aan het einde van de huurperiode weer achterlaten. Hoewel een eindschoonmaak onderdeel is van de huur, behoudt de verhuurder zich het recht voor een inhouding op de borg te doen om additionele kosten te dekken indien huurder het appartement in een onacceptabele staat achterlaat.

Huurder dient al het afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainers welke aan de openbare weg staan.

Huurder gaat ermee akkoord om in het appartement en het complex van het appartement geen overlast te bezorgen en zich te houden aan de regels die in het complex gelden.

Huurder mag het appartement niet onderverhuren.

Huurder is verplicht de verhuurder direct op de hoogte te stellen van enig defect aan het appartement, storingen aan of breuk van apparatuur, installaties, meubilair of huishoudelijke apparatuur in het appartement, zodat zo spoedig mogelijk maatregelen kunnen worden genomen voor reparatie of vervanging.

15. Verhuurder kan niet aansprakelijk gehouden worden door de huurder voor:

1. Enig tijdelijk defect of onderbreking van stroom, water, gas, televisie of andere publieke voorzieningen.

2. Enig verlies, schade of ongemak die het gevolg is van ongunstige weercondities, oproer, oorlog, stakingen of andere zaken buiten de controle van de beheerder of zijn contactpersoon.

16. Kosten herstel

De kosten van normaal onderhoud zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken, vallende onder normaal onderhoud voordoen, dient u de beheerder hiervan direct op de hoogte te stellen.

17. Water en elektra

Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik, zullen de kosten aan de huurder ( € 0,25 per KWh) in rekening worden gebracht. Per week zit er 100KWh vrij verbruik in het huurbedrag. 

18. Linnenservice

Bedlinnen en badlinnen bestaat uit: Bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen. Bed- en badlinnen worden na afloop gewassen door de beheerder. Deze kosten zijn verplicht.

19. Geen dagelijkse schoonmaakservice

Er wordt geen dagelijkse schoonmaak of hulp aangeboden en het is niet toegestaan om handdoeken uit het appartement mee te nemen. Wij raden aan om eigen strand-/badlakens mee te nemen voor uitstapjes.

20. Uitzonderingen

Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in de huurovereenkomst tussen u en verhuurder.